Anmälan till 6-timmars lagtävling i TA

En person gör anmälan av hela laget i Svemo TA. Den som anmäler, lagledare och samtliga förare måste ha ett TA-ID.

Den som gör anmälan i TA kan vara lagledaren eller någon av lagets förare, eller någon annan som bara ansvarar för lagets anmälan i TA.

Vid anmälningen ska även det transpondernummer som laget ska använda uppges.

OBS Det är endast lagledaren som i efterhand (dvs efter att anmälan och betalning gjorts) som kan komma åt att redigera i anmälan genom att logga in i TA på sitt TA-ID. Det är endast den som uppgivits som lagledare som har denna befogenhet i TA. Redigeringen kan t ex vara att byta ut en förare, ändra eller lägga till transpondernummer eller att lägga till ytterligare en förare.

Den som anmäler laget kan direkt betala anmälningsavgiften via TA. Om man inte väljer att betala direkt vid anmälan i TA måste lagledaren gå in i TA igen innan anmälningstiden går ut och betala. De lag som inte betalar i tid via TA måste betala till arrangören på tävlingsdagen. Då tillkommer en efter-anmälningsavgift på 400 kr.

Har du problem kontakta Svemo TA Support.

 

Steg-för steg  Anmälan till lagtävling i TA

Tävlingar

 • Klicka på den tävling i listan som du vill anmäla dig till. Om inte 6-timmars syns i listan klicka på ”Rensa” bredvid ”Visa fler sökalternativ” så dyker många fler tävlingar upp.
 • Välj 6-timmars

Tävlingsinformation

Här hittar du information om tävlingen, tilläggsregler och anmälningslistan till den aktuella tävlingen.

 • Klicka på ”Anmäl lag till tävling”

Steg 1 / 6 – Anmälan till tävling   

 • Välj önskad tävlingsklass och ”Lägg till” den. Det kommer nu eventuellt att stå ”Ta bort” på en rödmarkerad rad under den valda klassen. Men det är rätt.
 • Klicka nu på Nästa steg”

Steg 2 / 6 – Lagmedlemmar

 • Välj ”Lägg till förare”
 • Fyll i namn eller TA ID: (personuppgifter hämtas från TA)
 • Verkställ val av förare genom att klicka på ”Sök”. Då hämtas föraren med uppgifter från TA. Välj rätt förare om fler val dyker upp. Transpondernummer som ska användas under tävlingen fylls i senare, det gör inget om förarnas egna transpondernummer står kvar här. Det går att ändra/korrigera uppgifter på förarna innan man går vidare till nästa steg.
 • Välj ”Nästa steg”

Steg 3 / 6 – Lagledare    

 • Välj ”Lägg till lagledare”
 • Fyll i namn eller TA ID
 • Välj ”Nästa steg”

Steg 4 / 6 – Övrig information    

 • Fyll i uppgifterna, välj startnummer från listan
 • Klicka på ’Nästa steg’.

Steg 5 / 6 – Produkter    

Inget behöver göras här, detta steg hoppas snabbt över i anmälansprocessen

Steg 6 / 6 – Bekräfta anmälan    

 • Välj vem som ska betala laget
 • Välj ”Anmäl lag till tävlingen”

 

Avanmälan i TA

Avanmälan kan göras fram till en tidpunkt som anges i tilläggsreglerna.
Avanmälan ska göras i TA, gå till startsidan och välj ”Anmälningar”. Klicka på aktuell tävling och välj ”Avanmäl mig”.