Resultatlista       ÖstraOpen delt.5 2019-02-09     Producerad: 15:34
Klass: 7 Motion 65+                      Startande:   1

Plc Nr Namn               Varv 1  Varv 2  Transp    Total
--- --- ------------------------------ --------- --------- --------- ----------
1  502 Zakarias Lund         2:15:00,7          0  2:15:00,7
    SMK Södermanlands Honda